Webshop

Informatie

Samenstelling functionarissen Telstar Vrouwen

Voorzitter: mevrouw Y. van Gennip

Vicevoorzitter: dhr. A. Jansen

Secretaris: mevrouw. M. Blokker

Penningmeester: dhr. G. van der Ploeg

Vertrouwenspersoon: mevrouw K. Legemate